GINA HAERO UMMAH
Status : XII IPS 2
NISN: 0034580191
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: PENGENJEK, 02 Januari 2003
Agama: Islam
Mulai Masuk: 2018
Alamat : Pengenjek