SMAN 1 Pringgarata | Berdasarkan keputusan rapat pembagian tugas tahun pelajaran 2020/2021 pada hari, Selasa, 14 Juli 2020, Kepala SMA Negeri 1 Pringgarata menetapkan rincian tugas pokok dan tambahan. Berikut daftar rincian tugas pokok dan tambahan pendidik dan tenaga kependidikan: Catatan : Keputusan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah Nomor 423.5/090/SMA.PR.1/VII/2020.